Dyslexie

Binnen onze school is een protocol voor begeleiding van leerlingen die moeite hebben met het leren lezen of dyslectisch zijn. Dit protocol wordt consequent toegepast.
Er is een mogelijkheid om een dyslexieonderzoek aan te vragen. Dit onderzoek kan leiden tot een dyslexieverklaring en behandeling. De kosten hiervan worden meestal door de zorgverzekeraar vergoed.
Ook zonder dyslexieverklaring dragen wij zorg voor goede begeleiding van uw kind.

Kalender

18 oktober 2018
Overleg SOT
19 oktober 2018
Continurooster
22 oktober 2018
Herfstvakantie
Meer Kalender