Passend onderwijs

Iedere school moet in het bezit zijn van een schoolondersteuningsprofiel. In dit document wordt beschreven welke zorg de school wil en denkt te kunnen bieden aan kinderen. In het kader van Passend Onderwijs is het voor ouders en scholen goed te weten waar ze eventueel met hun kind terecht kunnen.
 
 
Voor informatie over ons schoolondersteuningsprofiel klik hier
 
Wat is passend onderwijs? klik hier

Kalender

18 oktober 2018
Overleg SOT
19 oktober 2018
Continurooster
22 oktober 2018
Herfstvakantie
Meer Kalender