Voor- en naschoolse opvang

Ons bestuur heeft in overleg met alle Hardinxveldse schoolbesturen besloten de opvang uit te besteden†aan Smallsteps Kinderopvang. De MR heeft - na raadpleging van de ouders - een positief advies gegeven.

Met Smallsteps Kinderopvang zijn duidelijke afspraken gemaakt, die betrekking hebben op:
 De identiteit van de christelijke scholen in ons dorp
 De kwaliteit van de opvang
 De wettelijk gestelde eisen
 Ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten
 De veiligheid van de kinderen
 De hygiŽne op de opvanglocatie
 Inspraakmogelijkheden voor ouders
 Mogelijkheden voor ouders om klachten en verbetersuggesties in te dienen
Al deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en worden regelmatig geŽvalueerd.

Wat betekent dit praktisch voor u als ouder/verzorger?
 U meldt zich zelf bij Smallsteps aan;
 U geeft daarbij de door u gewenste opvangdagen/-tijden aan en wanneer u de opvang wil laten starten;
 U tekent zelf een contract met Smallsteps;
 Smallsteps incasseert iedere maand de maandelijkse opvangkosten op het door u opgegeven bank-/gironummer;
 Om voor overheidstoeslag in aanmerking te komen, moet u zelf een aanvraag indienen bij de belastingdienst.†Voor meer informatie:†www.belastingdienst.nl
Gegevens Smallsteps - Locatie Hardinxveld
Kadoze Kaduize, Bellefleur 6, 3371 NA
Hardinxveld-Giessendam
0184-679155
www.kinderopvang-kadozekaduize.nl