meer informatie

Elk schooljaar maken wij een flyer bedoeld voor ouders die een school voor hun kind zoeken. Klik hier.
Bij de aanmelding krijgen de ouders een infobrief mee over de gang van zaken na de aanmelding. Klik hier.

Zie voor meer informatie: aanmelden leerlingen

Het inschrijfformulier vindt u hier.

Kalender

18 oktober 2018
Overleg SOT
19 oktober 2018
Continurooster
22 oktober 2018
Herfstvakantie
Meer Kalender