Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (mr) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-95

Wat doet de mr?

De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De MR vergadert ongeveer vier keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

De MR-leden van onze school zijn:

  • Hans Emmen (voorzitter - oudergeleding)
  • Klarieke Ambachtsheer (secretaris - oudergeleding)
  • Nikita Ardon (oudergeleding)
  • Roos Korevaar (personeelsgeleding)
  • Wendy van Dam (personeelsgeleding)
  • Berdinette Maasland (personeelsgeleding)

Uit de MR-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld. De Ichthusschool wordt vertegenwoordigd door:

  • Nikita Ardon (oudergeleding)
  • Piet Prins (personeelsgeleding)

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de MR?Schroom niet om een van de MR-leden aan te spreken! Je kunt ook contact met de MR opnemen via: mr@cbsichthushardinxveld.nl.

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.