Veilig en betrokken

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kinderen. Je kind kan zich pas goed ontwikkelen als het zich veilig voelt, gezien wordt en met plezier naar school gaat. We zijn betrokken bij elke leerling en zijn of haar ouders. Kinderen voelen zich op de Ichthusschool gewaardeerd en gerespecteerd.

De manier waarop we met elkaar omgaan, vinden wij als school belangrijk. Respect, openheid en zorgzaamheid staan centraal. De basis is onze christelijke identiteit, van waaruit pedagogisch handelen gevormd wordt.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-128

Een veilige plek

We willen dat iedereen de school ervaart als een fijne leef-leer-werkomgeving. Een omgeving waarin iedereen zich welkom, gezien, gewaardeerd en veilig voelt. Met een sterk pedagogisch klimaat, een warme informele sfeer, rust, structuur, betrokkenheid en samenwerking bieden we een veilige plek waar iedereen zich kan ontwikkelen.

Kanjerschool

De school beschikt over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de Kanjertraining, en een antipestprogramma. De lessen staan in het teken van de ontwikkeling van goed passend gedrag.

We zetten Kanjerlessen in om het onderlinge vertrouwen te versterken en kinderen te laten ervaren dat het goed is om elkaar te helpen. Iedereen gaat op een prettige manier met elkaar om en problemen worden opgelost. Regelmatig nodigen we ook ouders uit om te laten zien hoe we de Kanjertraining vormgeven.

Vanuit een duidelijke structuur hanteren wij de volgende Kanjerafspraken:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • We werken samen.
  • We hebben plezier.
  • We doen mee.

Betrokkenheid

Wij willen een school zijn waar niemand zich alleen of buitengesloten voelt. We zijn betrokken bij elke leerling en de ouders. Dit uit zich in meeleven, luisteren, zien, helpen en nabijheid. En ook voelen we ons betrokken bij de samenleving en de wereld. Daarom doen we mee aan verschillende projecten waarin dit naar voren komt. We organiseren geregeld acties voor goede doelen, waaronder zending.

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.