Schooltijden

De Ichthusschool heeft een continurooster, waarbij de woensdagmiddag vrij is. De kinderen gaan van 8.25 tot 14.30 uur naar school en op woensdag van 8.25 tot 12.30 uur. Groep 1 is vrijdag de hele dag vrij en groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

De inloop is voor alle groepen vanaf 8.15 uur en de lessen beginnen om 8.25 uur. De kinderen eten tijdens de middagpauze samen met de leerkracht in de klas en spelen daarna buiten.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-77
Maandag8.25 - 14.30 uur
Dinsdag8.25 - 14.30 uur
Woensdag8.25 - 12.30 uur
Donderdag8.25 - 14.30 uur
Vrijdag8.25 - 14.30 uur*

*Groep 1 vrij, groep 2 t/m 4 - 12.00 uur vrij

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.