Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel, het Woord van God, is daarbij onze inspiratiebron en geeft richting aan ons handelen.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-47

Een goed pedagogisch klimaat is ons uitgangspunt. Voor een optimale ontwikkeling is een goede sfeer op school en in de klas van groot belang. Leerlingen, medewerkers en ouders moeten zich veilig, gezien en gewaardeerd weten.

We bereiden onze leerlingen voor op een verantwoorde deelname aan de maatschappij. We leren ze de basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen, schrijven) en gebruiken hiervoor actuele methoden en inzichten. We werken zo veel mogelijk thematisch, zo creƫren we boeiend onderwijs rondom een thema. Daarbij komen de diverse creatieve vakken ruimschoots aan bod. We besteden aandacht aan sociale vaardigheden en omzien naar elkaar. Op deze wijze bieden wij onze leerlingen kennis, vaardigheden en tools om de stap naar passend vervolgonderwijs te maken.

Ons motto is dan ook: op ontwikkeling gericht.

Kenmerken van de school

  • Op ontwikkeling gericht
  • Veiligheid en welbevinden
  • Thematisch onderwijs
  • Samen met ouders
  • Rust en structuur

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.