Vakantierooster

Ichtus-14

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie24 t/m 28 oktober 2022
Dankdag:
2 november 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Biddag
8 maart 2023
Pasen
7 t/m 10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag18 en 19 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen

Elk jaar is voor het team een aantal studie- en werkmomenten gepland om vorm en inhoud te geven aan de professionele ontwikkeling en de schoolontwikkeling. Deze momenten zijn opgenomen in de jaarkalender die rond de zomervakantie met de ouders gedeeld wordt.

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.