Thematisch onderwijs

Geboeide en gemotiveerde kinderen leren meer en onthouden beter. Daarom werken we op de Ichthusschool toekomstgericht met thematisch onderwijs. De rijke context van de lesinhoud, werkvormen en activiteiten maakt het uitvoeren van een project een ware belevenis. Dit zorgt voor gemotiveerde leerlingen, samenhangend onderwijs en goede resultaten.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-57

Alles-in-1

De wereld bestaat niet uit losse vakken, daarom gebruiken we op de Ichthusschool in de groepen 4 t/m 8 de methode Alles-in-1. Wereldoriëntatie, taal, lezen met begrip, Engels, wetenschap & techniek, 21ste-eeuwse vaardigheden en expressie, het komt allemaal aan bod. Kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Daardoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren.

Verschillende werkvormen

Kinderen leren op verschillende manieren en hebben verschillende talenten. Met Alles-in-1 bieden we afwisseling in werkvormen en vaardigheden, waarbij een beroep wordt gedaan op cognitieve, sociale, creatieve, praktische of onderzoekende kwaliteiten. Via spel en spelen, kijken en luisteren, denken en doen, lezen en leren, alleen, in tweetallen, in groepjes of klassikaal komen we tegemoet aan de behoefte van ieder kind om op verschillende manieren te leren.

Digitale leermiddelen

Ons onderwijs gaat mee met de tijd. De kinderen werken regelmatig op laptops en we zetten digitale leermiddelen zoals methoden en programma’s in. Kennis en vaardigheden worden op een inspirerende manier aangeleerd.

Uniek: wetenschap & techniek in eigen werkplaats

Onze technieklokaal ‘de Werkplaats’ heeft alle soorten gereedschap, werkbanken en een echte keuken. Kinderen leren hier ontdekkend met de focus op wetenschap & techniek. Ze leren meer over gereedschap, kettingreacties, programmeren of de hefboomwerking. Het aanbod en de materialen inspireren de kinderen. Het stimuleert om te gaan ontdekken en onderzoeken, en daarmee successen te ervaren.

Kunst & cultuur

We stimuleren creativiteit bij kinderen en investeren in kunst & cultuur, passend bij het thema. We gaan regelmatig op excursie en maken uitstapjes. We tekenen, schilderen en doen aan handvaardigheid. Daarnaast krijgen alle kinderen wekelijks muziekles van onze vakleerkracht muziek.

Engels vanaf groep 1

Engels is een wereldtaal waarmee we ons over de hele wereld verstaanbaar kunnen maken. Het is dus van belang dat onze kinderen Engels herkennen, begrijpen en kunnen toepassen. We werken met een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8, waarbij de kleuters de taal spelenderwijs leren en groep 8 voorbereid wordt op een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

Veilig in het verkeer

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en verantwoord gedragen in het verkeer. Daarom werken we met het verkeersprogramma SCHOOL op SEEF. We bereiden kinderen voor om veilig op de fiets naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Een greep uit het project Energie

Kinderen lezen informatieve teksten over energiebronnen, bespreken de voor- en nadelen, zingen een lied over de zon. Ze doen proefjes met en bewegen als magneten en elektriciteit, schilderen onweersluchten, doen onderzoek naar uitvindingen, vergroten hun woordenschat, ontwikkelen hun spelling en grammatica, vergroten hun vaardigheid in technisch en begrijpend lezen, meten de windsnelheid, en nog veel meer!

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.