Samen met ouders

Op de Ichthusschool zijn de ouders erg betrokken. Dat waarderen we zeer, want een goede onderlinge samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. We vinden het belangrijk om laagdrempelig contact en ‘korte lijntjes’ met ouders te hebben.

Tijdens de gesprekken op school spreken we de verwachtingen die we van het kind hebben naar elkaar uit. Het is in het belang van de kinderen als ouders en school eerlijk en open met elkaar communiceren en elkaar steunen in de begeleiding van de kinderen. We willen als school graag samenwerken met de ouders en andere betrokkenen om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-121

BasisOnline

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal BasisOnline ontvang je berichten en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Contactmomenten

Drie keer per jaar word je uitgenodigd voor een oudergesprek. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek te voeren. Ook organiseren we gezellige kijkmiddagen tijdens de afsluiting van een project. Je bent dan van harte welkom in de school.

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.