Op ontwikkeling gericht

Op de Ichthusschool staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Daarbij kijken we ook naar het niveau van een kind en sluiten daar met ons onderwijs op aan. Dat kan door kleine aanpassingen in de groep, door extra ondersteuning of door meer uitdaging. Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren.

We bereiken dit door goede instructies te geven en de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-31

Goede instructie

We geven Expliciete Directe Instructie (EDI) om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht controleert gedurende alle lesfasen of alle leerlingen de instructie of lesstof hebben begrepen.

Aanbod op niveau

Differentiatie is een vanzelfsprekendheid in de groep, zowel bij de instructie als bij het aanbod. Niet ieder kind in de groep hoeft op alle onderdelen in hetzelfde niveau te werken. Zo kan een dyslectische leerling voor spelling in een ander niveau werken dan voor het onderdeel wereldoriƫntatie. Kinderen die de lesstof beheersen, mogen zelfstandig verder en bieden we extra uitdaging. Kinderen die het lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding. Dat kan ook buiten de groep zijn door een onderwijsassistent.

Onderwijs op maat

De Ichthusschool heeft een goede zorgondersteuning voor leerlingen die duidelijk onder het gemiddelde en duidelijk boven het gemiddelde scoren. De eerste groep krijgt extra ondersteuning in of buiten de groep van een onderwijsassistent. Als het nodig is, krijgen zij een aangepaste leerlijn, zodat ze op hun eigen niveau kunnen werken. Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen ook meer ondersteuning en gaan een keer per week naar de Dolfijngroep binnen onze school. Bovenschools is er een voorziening voor een dag in de week voor leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben: de Delfinogroep.

Veel kennis in huis

Onze school heeft veel kennis in huis, waardoor we leerlingen met dyslexie, dyscalculie, autisme taalontwikkelingsstoornis, hechtingsproblematiek en ADHD extra ondersteuning kunnen bieden. Per kind kijken we wat de mogelijkheden en wensen zijn, en of dat te realiseren is. We hebben specialisten op verschillende gebieden: onderwijsassistenten voor extra ondersteuning, een intern begeleider en een specialist hoogbegaafdheid. Daarnaast is Expertisecentrum Uniek in de school gevestigd, een multidisciplinaire zorgpraktijk. Uniek biedt onder andere logopedie, kinderpsychologie en kinderfysiotherapie.

Goede resultaten

Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt om goede leraren, die dag in, dag uit met passie onderwijs geven en zichzelf continu blijven ontwikkelen. Hierdoor kan ieder kind optimaal presteren. We zijn er trots op dat we dit terugzien in de resultaten van onze leerlingen. Op de Ichthusschool geven we kwalitatief goed onderwijs.

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.