Onze identiteit

De Ichthusschool is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Vanuit onze christelijke identiteit geven we de leerlingen waarden en normen mee als zorg, vriendelijkheid, verantwoordelijkheid, behulpzaamheid, liefde, respect, moed en hoop.

De aandacht voor onze christelijke identiteit is verweven in ons onderwijs. Deze identiteit is niet verbonden aan één vak of een bepaald onderdeel. Aan onze identiteit wordt inhoud en vorm gegeven door de levensinstelling en het gedrag van alle personeelsleden. Vanuit hun christelijke identiteit gaan zij met elkaar, de leerlingen, de ouders en de lesinhoud om.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-36

Kind op Maandag

Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstonderwijs. We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met hen over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We zingen, leren psalmen en liederen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Ook doen we mee aan de gezamenlijke Kerk-School-Gezin-week met alle kerken en christelijke scholen uit Hardinxveld en omgeving.

We vinden het belangrijk om aan de kinderen te vertellen en te laten zien dat God voor hen wil zorgen en van hen houdt. Daarnaast leren we onze leerlingen ook om te kijken naar de medemens. We organiseren geregeld acties voor goede doelen zoals voor Roparun en de actie ‘Schoenendoos’.

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.