Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas, in de themahoeken, buiten op het groene schoolplein en in het speellokaal.

Op de Ichthusschool vinden wij ontwikkelingsgericht onderwijs erg belangrijk. Dat ervoor zorgt dat kinderen betrokken en nieuwsgierig zijn, samen leren en zich met elkaar ontwikkelen. Een brede ontwikkeling vraagt om sociale activiteiten, zodat kinderen leren samen te spelen, samen te werken en van elkaar te leren.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-135

Werken met thema’s

Op de Ichthusschool werken we met thema’s. Een thema duurt zes tot acht weken. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden. Vaak komt er in de klas een onderwerp naar voren waar de kinderen meer over willen weten. Dit werkt de leerkracht dan samen met de kinderen uit tot een thema, zoals bijvoorbeeld ‘ik ga naar de dierentuin’ Rondom het thema worden ook allerlei reken- en taalactiviteiten, motorische activiteiten, muziek en sociaal-emotionele activiteiten aangeboden.

Ontwikkeling

Naast het spelend, ontdekkend en onderzoekend leren hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. Het is belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Kinderen leren op school samen te spelen en elkaar te helpen. Ze leren elkaar te vertrouwen en durven voor elkaar op te komen. We volgen daarvoor de leerlijnen jonge kind van ParnasSys. De doelen die daarbij horen, volgen we per periode en verwerken we in de thema’s.

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.