Buitenschoolse opvang

Op de Ichthusschool is de voor- en naschoolse opvang goed geregeld.

We hebben een goede samenwerking met Partou kinderopvang in Hardinxveld-Giessendam. Zij brengen kinderen vanuit de voorschoolse opvang naar school en halen ze als gewenst op na schooltijd voor de naschoolse opvang. De kinderopvang biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten, in een veilige en vertrouwde omgeving.

StudioHeartbeat_06_Ichtus-106

Partou BSO Splash

Partou BSO Splash

Pietersweer 32

3371 PN Hardinxveld-Giessendam

Tel 06 25075918 / 06 58909433

E: splash@partou.nl

Kijk voor meer informatie op Bso Pietersweer 32 Hardinxveld-Giessendam | Partou

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.