De Ichthusschool bestaat uit een relatief kleine, hechte groep mensen van leraren, kinderen en ouders met oog voor elkaar en het christelijke geloof.

Het voelt als de dorpsschool waar je zelf vroeger ook als kind bent opgegroeid. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld. Naast de functie als onderwijsinstelling, is het dus eigenlijk veel meer. Het is de basis die je meeneemt in je verdere leven.

Wij hebben de bewuste keuze gemaakt voor de Ichthusschool omdat het een christelijke school is met een fijne uitstraling.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de individuele ontwikkeling van onze kinderen. Ze worden op een positieve manier begeleid door lieve juffen en meesters.

Als ouders voelen we ons betrokken bij de school, de leraren zijn gemakkelijk te benaderen en blijven gedurende de gehele schooltijd betrokken bij de kinderen.

Onze kinderen gaan graag naar de Ichthusschool. Zij voelen zich er welkom en gezien. Kenmerkend aan de school is de betrokkenheid op de kinderen. Er wordt veel belang aan gehecht dat de kinderen sociaal en emotioneel goed in hun vel zitten.

De leraren zijn laagdrempelig, luisteren als je je zorgen maakt en denken mee in oplossingen.

We vinden het prettig dat de school kleinschalig is, maar desondanks ook professioneel werkt. Er wordt duidelijk gecommuniceerd met ons als ouders.

Onze kinderen gaan met plezier naar de Ichthusschool. De leraren en alle overige medewerkers zijn erg betrokken bij de kinderen en denken altijd mee in het belang van het kind. Het is een fijne kleine school waar iedereen elkaar kent en gezien wordt.

Onze kinderen hebben het enorm naar hun zin op de Ichthusschool. Het kleinschalige karakter, het team van leerkrachten en het kind wat centraal staat maakt dat onze kinderen zich veilig voelen en graag naar school gaan.

Naast het reguliere programma is er ook aandacht voor kinderen die wat vooruitlopen en is er ruim de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor ons als ouders erg belangrijk.

Leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen krijgen extra aandacht, die stapsgewijs wordt verdiept wanneer resultaten uitblijven.

Inspectie van het Onderwijs

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.