Schoolcommissie

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze groep vormt een brug tussen ouders en school. Tegelijkertijd heeft de schoolcommissie een adviesfunctie richting de schoolleiding en het bestuur.

Ichtus-3

Over de volgende zaken kan vanuit de schoolcommissie gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven:

  • de identiteit van de school;
  • het onderwijs;
  • de organisatie;
  • het aannemen van leerlingen;
  • het personeelsbeleid op schoolniveau;
  • het financieel beleid op schoolniveau.

Jaarlijks wordt er, richting ouders en leerlingen, verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de schoolcommissie.

Leden van de schoolcommissie

  • Annerieke Kraaijeveld
  • Arco van Houwelingen

Missie en visie

We streven bij ons onderwijs naar een evenwichtige ontwikkeling en vorming van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief. We noemen dat ontwikkeling op het gebied van hoofd, hart en handen. De Bijbel

Het team

De Ichthusschool heeft een enthousiast en betrokken team dat werkt met passie. Het team is gedreven om van positieve betekenis te zijn voor elk kind en voor elkaar.